G Afvoergoot

Eén van de meest opvallende vondsten op het terrein is een 17 meter lange, gemetselde afvoergoot. Deze bestond vooral uit hergebruikte Romeinse dakpannen, met aan weerszijden een rijtje gemetselde, hergebruikte brokken tufsteen. Tussen de twee randen is precies genoeg ruimte voor een rij dakpannen die de goot kan afsluiten. Halverwege de goot verandert de opbouw. Vanaf hier bestaan de wanden uit rechtopstaande dakpannen. Archeologen denken dat dit gedeelte van de goot onder een wal lag. Achter de wal mondde de goot uit in de greppel die het hele villaterrein omringde. De goot is waarschijnlijk aangelegd bij een laatste, grootschalige verbouwing van de villa aan het eind van de tweede eeuw. Het ligt voor de hand dat het een afvoergoot is van het privébad in het hoofdgebouw. De goot is bewaard gebleven en voor een gedeelte overgebracht naar de ontvangstruimte van het gemeentehuis van Beuningen.

De 17 meter lange, gemetselde afvoergoot.
Afvoergoot Beuningen
Afvoergoot Beuningen

Zie de homepage voor een routekaartje langs alle QR paaltjes.