Archeologie

Het park, was veertig jaar geleden nog akkerland. Daar liepen mensen af en toe overheen om vondsten te zoeken. Door die vondsten wisten archeologen dat hier een Romeins gebouw heeft gestaan. De rijksdienst wilde in 1980 de resten van dat gebouw beschermen door het terrein aan te wijzen als archeologisch monument. Maar er gebeurde juist het tegenovergestelde. Door opzettelijk diepploegen werden de resten van de villa overhoop gehaald. Daardoor kwamen aardewerkscherven, munten, mantelspelden, stukjes marmer, dakpannen en zelfs mozaïeksteentjes en muurschilderingen aan de oppervlakte. Zo weten archeologen dat hier misschien wel de rijkste villa uit het hele Rivierengebied heeft gestaan. Maar het is wel allemaal kapotgemaakt.