Rivier wordt stroomrug

De wijk en het park liggen op een verhoging in het landschap. Vreemd genoeg is dat precies de plek waar 7000 jaar geleden nog een rivier stroomde, een van de hoofdtakken van de Rijn. Hoe kan dat? Er waren nog geen dijken, zodat rivieren hun eigen weg konden zoeken. Regelmatige overstromingen zorgden ervoor dat in het hele gebied steeds nieuwe laagjes slib werden afgezet. Dat ging steeds op dezelfde manier. Zandkorreltjes zijn veel zwaarder dan kleideeltjes, dus die kwamen het dichtst bij de rivier terecht, op de oevers en op de bodem van de rivier. De lichte kleideeltjes kwamen veel verder van de rivier terecht. Op deze manier ontstond in de loop der eeuwen op de plek van de rivier een flinke strook zand, een stroomrug. De rivier kwam zo hoog te liggen dat deze rond 5400 jaar geleden zijn loop verlegde naar het noorden. De plek waar ooit water stroomde, ligt nu dus hoger dan de omgeving. Wetenschappers noemen het de Winssense stroomgordel.

grote-aalst-stroomrugweb-5037173