A Villagebouw

Aan de hand van de gebruikte bouwmaterialen hebben we een redelijk beeld van de villa. De villa had muren van tufsteen en kalksteen en een dak van dakpannen. En zuilen van rode zandsteen en sierlijsten als decoratie. De vloeren waren van Belgisch Rood marmer (Rouge Royal, uit de westelijke Ardennen). Als wandversiering werd onder andere luxe marmer gebruikt, groen porfier of Porfido Serpentino Verde uit een keizerlijke groeve in de omgeving van Sparta (Griekenland). Het gebruik van verschillende, dure soorten siermarmer was in de Romeinse tijd een statussymbool, vooral in hogere kringen. Met de aanschaf van verschillende steensoorten uit verre streken gaf de eigenaar waarschijnlijk vol trots zijn verbondenheid aan met de rest van het Romeinse rijk.

Voorkant, achterkant en zijkant van het gevonden fragment van porfier. De steen bestaat uit een donkergroene grondmassa met lichtgroene/witte plagioklaas kristallen. De steen is afkomstig uit een keizerlijke steengroeve in Krokeai bij Sparta (Griekenland). De Romeinse naam is lapis lacedaemonicus.

Zie de homepage voor een routekaartje langs alle QR paaltjes.