J IJzertijd

Op het terrein zijn verschillende houten gebouwen uit de IJzertijd (800-19 voor Chr.) gevonden, zoals boerderijen, stallen en kleine voorraadschuren (spiekers). Op de plek waar je nu staat, lag een waterkuil. Daarin lagen scherven van 18 verschillende potten van aardewerk. Tien vergelijkbare potten waren bijna compleet. De potten zijn ongeveer 500 jaar voor Chr. gemaakt. Ze lijken heel erg op potten die in Wijchen (De Pas) gevonden zijn. Dit wijst op een relatie tussen de bewoners uit die tijd in Wijchen en Ewijk. Het is zelfs maar de vraag of Ewijk toen bewoond was. In dat geval gebruikten de Wijchense bewoners De Grote Aalst als landbouwgrond. Hoe de potten in de waterkuil terecht zijn gekomen, is moeilijk te achterhalen. Misschien dienden ze als voorraadpotten. Of misschien zijn ze er terecht gekomen tijdens een offer of ander ritueel. Het kan ook zijn dat ze gewoon weggegooid zijn als afval.

Grote potten uit de IJzertijd, gevonden in een waterput. De linker heeft mogelijk een versiering van grafiet (zie stippellijn).

Zie de homepage voor een routekaartje langs alle QR paaltjes.