K Steentijd

In de wijk Keizershoeve, waar je nu bent, woonden niet alleen mensen in de Romeinse tijd. Minstens tweeduizend jaar eerder liepen hier ook al mensen rond. Precies op deze plek is namelijk een bijna complete klokbeker gevonden uit het neolithicum, de Nieuwe Steentijd. Dat is dus 2000 jaar voor de Romeinse tijd. Hele klokbekers worden vooral gevonden in graven, dus misschien lag hier zo’n graf. De typische vorm van de klokbeker heeft ook de naam gegeven aan de cultuur van die tijd: de Klokbekercultuur. De Klokbekercultuur in Nederland duurde van 2600-1900 voor Chr. Het is daarmee ook het eerste bewijs van menselijke aanwezigheid op dit park De Grote Aalst. Overigens zijn in de buurt nog meer scherven van zulke klokbekers gevonden: in Beuningen (op 1,5 kilometer van De Grote Aalst) en op het bedrijventerrein Bijsterhuizen op de grens van Wijchen en Nijmegen.

Scherven van de hier gevonden klokbeker, keurig aan elkaar gepuzzeld door de archeologen.
Voorbeeld van een complete klokbeker. Vindplaats Apeldoorn. Bron: Rijksmuseum van Oudheden Leiden.

Zie de homepage voor een routekaartje langs alle QR paaltjes.