13 Grafveld

graf

Graf van vermoedelijk een man, gezien de wapengordel die aan zijn rechterzijde in de lengte is neergelegd. Het lichaam is met het hoofd naar het zuiden begraven.

Op deze plek zijn twee graven gevonden uit de Laat-Romeinse tijd, circa 400-470. Lange tijd dacht men dat de Romeinse tijd toen al was afgelopen, zeker op het platteland. De graven bewijzen dus mogelijk het tegendeel.
De skeletten zijn goed bewaard gebleven en ook goed onderzocht. Beide mannen zijn begraven met een wapengordel met daarop versierd beslag. Het eerste individu was 30-39 jaar en had een lengte van 180-185 cm, voor die tijd behoorlijk lang. Het tweede individu was 30-34 jaar en 171-177 cm lang. Zijn gewrichten (rug, elleboog, pols en benen) vertoonden veel slijtage, wat wijst op zware belasting tijdens zijn leven. De man moet veel pijn hebben geleden. Hij had bovendien een geheelde ribfractuur en een aantal ontstekingen op het rechterbeen, wat mogelijk het gevolg is van een verwonding. De wapengordels en de zware belasting zou er op kunnen wijzen dat de twee militairen waren, maar dat is niet zeker.

Comments are closed.

Switch to our mobile site